Aveti aici o rugaciune pentru omul bolnav:

+ + +

Preaputernice şi slăvite Doamne Iisuse Hristoase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, şi ai primit moarte pe cruce pentru mîntuirea noastră! Din adîncul inimii Te rog să primeşti smerita mea nevoinţă şi această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală!

Mîntuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rînduieşte Tu toate spre folosul său. Că noi neputincioşi sîntem şi nu îl putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău.

De e voia Ta, îl poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, pre cum vei vrea.

Dar căzînd înaintea Ta Te rog, îndură-te de robul Tău, potoleşte-i fierbinţeala, alină-i suferinţa, ridică-l din patul durerii. Să-i fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieţii, spre început bun mîntuirii şi spre iertarea păcatelor.

Şi dacă îi e de folos să ducă mai departe crucea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Dăruieşte-i lui răbdare şi linişte, alungînd de la el toată frica şi toată deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheat de durere şi să cîrtească sau să cadă în patima mîniei.

Ajută-l, Iubitorule de oameni, ca văzînd el mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de pocăinţă şi de mulţumire, ca să se învrednicească să audă glasul Tău cel sfînt: “Iertate îţi sînt păcatele!” Amin.

+ + +